czym jest muzyka? - nie wiem. Może poprostu niebem z nutami zamiast gwiazd, może mostem zaklętym, po którym instrumenty prowadzą nas...

Historia

Historia Szczecińskiego Towarzystwa Kształcenia Artystycznego STKA (dawniej Towarzystwa Rozwoju Ognisk Artystycznych TROA)

 

 

 

W grudniu 1960 roku staraniem działaczy kultury, nauczycieli, a przede wszystkim niezmordowanego założyciela Ogniska Muzycznego Nr 1 przy ul. Pocztowej Pana Alfreda Proroka, utworzono   i zarejestrowano TROA.

Stowarzyszenie to miało na celu połączenie już istniejących i rozproszonych ognisk artystycznych i objęcie ich opieką prawną i merytoryczną. Działalność towarzystwa to również zakładanie nowych ognisk, starania o lokale, kadrę i instrumenty.

W następnych latach Ogniska Artystyczne wspierane finansowo przez lokalne władze przeżywały swoje złote czasy. Chór, orkiestra, zespoły akordeonowe, zespół wokalny „Berżeretki”, oraz rzesze kształcących się młodych odbiorców sztuki i przyszłych muzyków to wspólny wysiłek wielu pedagogów. Wielu naszych absolwentów ognisk kontynuowało naukę w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia przy ul. Staromłyńskiej. Uczniowie naszych ognisk często zostawali laureatami konkursów instrumentalnych o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim. Towarzystwo samo było organizatorem dwóch ogólnopolskich festiwali fortepianowych oraz Szczecińskiej Gali Artystycznej. Ta dynamiczna działalność została uhonorowana Nagrodą Ministra Kultury i Sztuki oraz odznaką Gryfa Pomorskiego.

Z inicjatywy miłośnika harmonijek ustnych naszego pedagoga Pana Jerzego Grzesiukiewicza, powstał zespół harmonijek ustnych „Animato”, laureat wielu nagród krajowych i międzynarodowych.

Ognisko baletowe, ognisko plastyczne, Teatr Dziecięcy „Słoń”, Szkoła Edukacji Artystycznej, Przedszkole Muzyczne „Wiolinek”, to różne formy działalności, która zmieniała się w związku ze zmieniającymi się warunkami zewnętrznymi, ekonomicznymi i zapotrzebowaniem. Zawsze przyświecała nam idea utrzymywania wypracowanych standardów tj. poziomu nauczania połączonego z przyjaznym, otwartym stosunkiem do naszych uczniów.

W roku 1994 na fali przemian i nowych możliwości utworzyliśmy Społeczną Szkołę Muzyczna I i II stopnia. Średnia szkoła muzyczna była pierwszą tego typu społeczną placówką w Polsce. Bazą dla tych szkół było istniejące Ognisko Muzyczne Nr 1, budynek przy ul. Pocztowej, zgromadzone przez lata instrumentarium, oraz wykwalifikowana kadra pedagogiczna, którą poszerzyliśmy pozyskując nauczycieli z Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia przy ul. Staromłyńskiej, z Teatru Muzycznego i Filharmonii. Uczniowie nasi otrzymują Stypendia Artystyczne Miasta Szczecina. Reprezentują szkołę na przeglądach i konkursach ogólnopolskich. Uczeń Karol Masternak w 2000 roku brał udział w Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim w Warszawie. Prezydent Szczecina nadał mu tytuł Ambasadora Szczecina w uznaniu zasług w promocji miasta. Dawid Rydz uczeń klasy akordeonu jest laureatem bardzo wielu konkursów w kraju i za granicą. Kilkoro absolwentów naszych szkół kontynuuje naukę na akademiach muzycznych.

W 1996 roku Towarzystwo postanowiło zmienić nazwę na Szczecińskie Towarzystwo Kształcenia Artystycznego, lepiej obrazującą profil naszej działalności. Jesteśmy jednak kontynuatorami najlepszych tradycji TROA, pamiętając o zaangażowaniu wielu pedagogów, rodziców i życzliwych przyjaciół w powodzenie naszych przedsięwzięć.

Uczymy już trzecie pokolenie młodych muzyków. Życzmy sobie następnych pokoleń w następnych 50-ciu latach.

 

W imieniu Zarządu STKA

Prezes Marzanna Kniaź