czym jest muzyka? - nie wiem. Może poprostu niebem z nutami zamiast gwiazd, może mostem zaklętym, po którym instrumenty prowadzą nas...

Jaki wpływ ma muzyka na rozwój dzieci ?

Jaki wpływ ma muzyka na rozwój dzieci?

Co nasze dziecko zyska dzięki muzyce? Czy wystarczy jej słuchać czy trzeba się jej uczyć? Czy zapisać naszą pociechę na zajęcia dodatkowe? A może tak szkoła muzyczna?

Co daje dzieciom nauka muzyki ?
Muzyka jest sztuką, która zdaniem wielu psychologów daje najwięcej możliwości rozwijania zdolności twórczych. Najlepsze rezultaty daje gdy się jej uczymy. Tworząc muzykę operuje się nie tylko dźwiękiem, ale również słowem, tańcem, ruchem, wizją.

W kształceniu charakteru dzieci i młodzieży korzyści z tak uprawianej aktywności twórczej są nieocenione. Niejednokrotnie wychodzą poza sprawy czysto muzyczne. Ta twórcza aktywność kontynuowana na przestrzeni wielu lat nauki, od przedszkola po szkołę średnią, rozwija skutecznie pomysłowość i umiejętność w posługiwaniu się przedmiotami oraz sztukę dobrego współżycia z ludźmi.

Zdolność twórcza stanowiąca główny składnik inteligencji, rozwijana przede wszystkim na materiale muzycznym, zostaje potem wykorzystywana w innych dziedzinach życia nie będących sztuką.

Uczestniczenie w aktywności muzycznej wymaga od dziecka dobrowolnego przełamywania chwilowych słabości, niechęci do pracy i nauki, również takich przeszkód jak zła pogoda, bądź drobne niedyspozycje. Niejednokrotnie wymaga dużego samozaparcia, wyrzeczeń w imię wyższego celu.

Aktywność muzyczna ma także charakter społeczny. Niezależnie od tego, czy dziecko uczestnicząc we wspólnym muzykowaniu, przyjmuje rolę „przewodniczącego” czy „szeregowca” musi zrozumieć, że warunkiem osiągnięcia sukcesu jest współpraca z innymi. Wchodzenie w towarzyskie i koleżeńskie kontakty z najróżniejszymi charakterami i w różnych sytuacjach uczy ludzi od dzieciństwa sztuki współżycia i unikania czy łagodzenia konfliktów. Zbiorowe koncerty, międzyszkolne imprezy są okazją do zawierania towarzyskich kontaktów i powstawania różnych więzi społecznych również dla rodziców.


Taka decyzja łączy się z kosztami poczynionymi na zakup, bądź wypożyczeniem instrumentu, a w przypadku lekcji prywatnych także wynagrodzeniem nauczyciela. Nauka muzyki wymaga dużego nakładu czasu i to zarówno od dziecka jak i (przynajmniej w pierwszych latach nauki) od rodzica oraz systematycznej pracy nad warsztatem muzycznym. Analizując wszystkie te aspekty rodzice wraz z dzieckiem powinni wspólnie podjąć decyzję czy rzeczywiście chcą podjąć takie wyzwanie. Jednak własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że naprawdę warto. Nawet jeśli dziecko nie zostanie skrzypkiem wirtuozem, to nauka gry na instrumencie, teorii muzyki oraz wspólne muzykowanie z innymi młodymi muzykami przyniosą mu bardzo wiele korzyści a i przyjemność jest wielka.

A może tak szkoła muzyczna?
Najwięcej korzyści przynosi dziecku nauka w szkole muzycznej, w której dziecko ma okazję nie tylko uczyć się gry na dwóch instrumentach, poznawać teorię i historię muzyki ale również grać w orkiestrze szkolnej bądź śpiewać w szkolnym chórze.

Wbrew obiegowej opinii egzaminy do szkół muzycznych nie są takie trudne (dzieci np. mają zaśpiewać piosenkę i rozróżnić dźwięk wysoki, średni i niski). Dla rodziców łączy się to zazwyczaj z obowiązkiem dowożenia dzieci do szkoły i przynajmniej przez pierwszy rok z uczestniczeniem podczas ćwiczeń nauki gry dziecka. Rodzice mogą jednak skorzystać z nauki muzyki dzieci, choćby przez nawiązanie nowych znajomości z innymi rodzicami czy organizowanie wspólnych dyżurów przywożenia i odwożenia dzieci na zajęcia.

Lubianymi wydarzeniami są organizowane kilka razy do roku koncerty i występy uczniów, których mogą wtedy podziwiać ich rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, a także przyjaciele i znajomi. Jest to również wspaniała okazja do większych spotkań rodzinnych, na które tak często trudno znaleźć czas.

Choć niekoniecznie Twoje dziecko musi zostać wirtuozem skrzypiec i dawać koncerty przed kilkutysięczną widownią warto podjąć decyzję o zorganizowaniu dzieciom dodatkowych zajęć muzycznych. Dzięki nim, z całą pewnością, Twoja pociecha rozwinie w sobie wrażliwość, siłę charakteru i zdolność wchodzenia w relacje międzyludzkie.