czym jest muzyka? - nie wiem. Może poprostu niebem z nutami zamiast gwiazd, może mostem zaklętym, po którym instrumenty prowadzą nas...

SPOŁECZNA SZKOŁA MUZYCZNA I stopnia

Szkoła istnieje od 1992 roku w budynku przy ul. Pocztowej 31/33 w centrum Szczecina (brak opłat za parkowanie). Jest wpisana do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych (zaświadczenie nr 123/96). Nadzór pedagogiczny nad działalnością szkoły sprawuje Minister Kultury.

Organizacja szkoły

  1. Cykl dziecięcy – nauka trwa przez 6 lat. Dzieci przyjmowane są od 6 roku życia. Czesne wynosi 380 zł miesięcznie.
  2. Cykl młodzieżowy – nauka trwa 4 lata.  Przyjmowane są dzieci powyżej 10 roku życia. Czesne wynosi 380 zł miesięcznie.

Szkoła realizuje program państwowej szkoły muzycznej. Indywidualne zajęcia z gry na instrumencie odbywają się dwa razy w tygodniu. Plan ustala się w porozumieniu z pedagogiem. Zajęcia teoretyczne realizowane są w mało licznych grupach. Klasy do nauczania indywidualnego i zbiorowego są przestronne i estetyczne. Szkoła posiada salę kameralną, w której odbywają się koncerty naszych uczniów. Dysponujemy własnym instrumentarium. Nasi uczniowie uczestniczą w  konkursach, przeglądach i koncertach poza szkołą, zdobywając nagrody i wyróżnienia.

Kadra składa się z profesjonalnych nauczycieli, pozyskanych najczęściej z państwowych szkół muzycznych mających duży dorobek i osiągnięcia pedagogiczne.

Zapraszamy wszystkich chętnych do nauki w Społecznej Szkole Muzycznej I stopnia. U nas panuje miła i przyjazna atmosfera, sprzyjająca rozwijaniu się zainteresowań i zdolności muzycznych dzieci.

Koncert Karnawałowy SSM I st