czym jest muzyka? - nie wiem. Może poprostu niebem z nutami zamiast gwiazd, może mostem zaklętym, po którym instrumenty prowadzą nas...

SPOŁECZNA SZKOŁA MUZYCZNA II stopnia

 

 

Szkoła istnieje od 1992 roku w budynku przy ul. Pocztowej 31/33 w centrum Szczecina (brak opłat za parkowanie). Jest wpisana do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych (zaświadczenie nr 344/36/2003). Nadzór pedagogiczny nad działalnością szkoły sprawuje Minister Kultury.

  1. Dział instrumentalny – nauka trwa 6 lat. Czesne wynosi 480 zł miesięcznie.
  2. Dział wokalny - nauka trwa 4 lata. Czesne wynosi 490 zł miesięcznie.

Przyjmujemy uczniów po ukończeniu szkoły muzycznej I stopnia (bez egzaminów wstępnych). Wymóg ukończenia szkoły muzycznej I stopnia nie dotyczy instrumentów dętych.

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Oznacza to, że realizowana jest siatka godzin i programy nauczania tak samo jak w państwowych szkołach muzycznych. Indywidualne zajęcia z gry na instrumencie odbywają się dwa razy w tygodniu. Plan ustala się w porozumieniu z pedagogiem. Zajęcia teoretyczne realizowane są popołudniami w mało licznych grupach. Klasy do nauczania indywidualnego i zbiorowego są przestronne i estetyczne. Szkoła posiada salę kameralną, w której odbywają się koncerty naszych uczniów. Dysponujemy własnym instrumentarium. Nasi uczniowie uczestniczą w  konkursach, przeglądach i koncertach poza szkołą, zdobywając nagrody i wyróżnienia, a najlepsi z nich otrzymują stypendium Prezydenta Miasta Szczecina.

Kadra składa się z profesjonalnych nauczycieli, pozyskanych najczęściej z państwowych szkół muzycznych mających duży dorobek i osiągnięcia pedagogiczne.

Zapraszamy wszystkich chętnych do nauki w Społecznej Szkole Muzycznej II stopnia. U nas panuje miła i przyjazna atmosfera, sprzyjająca rozwijaniu się zainteresowań i zdolności muzycznych młodzieży.