Występ w Domu Kombatanta

Dnia 21.11.2017 r. w „Domu Kombatanta” miałyśmy kolejny występ. Zaczęłyśmy od wesołych piosenek, jednak ważniejszym punktem programu artystycznego była druga część poświęcona świętowanej w tym miesiącu rocznicy odzyskania niepodległości. Zaśpiewane przez nas pieśni patriotyczne wzruszały zgromadzoną publiczność. Występ bardzo się podobał i został nagrodzony gromkimi oklaskami.

Koncert zespołu Nostalgia w Domu Kombatanta