Szczecińskie Towarzystwo Kształcenia Artystycznego Społeczne Szkoły Muzyczne I i II stopnia
http://artmuzyka.pl

04 czerwca 2018 12:20 | Aktualności

Dyplom SSM II st

Godzina 15.00

Egzamin dyplomowy


Włodarczyk Grzegorz - puzon

Komisja : P. Wysocka – Świeboda, M. Cebrij, I. Cebrij – Żywicka, E. Swiridenko - przewodnicząca