Szczecińskie Towarzystwo Kształcenia Artystycznego Społeczne Szkoły Muzyczne I i II stopnia
http://artmuzyka.pl

08 stycznia 2019 11:28 | Aktualności

Koncert w XIII Muzach

Dnia 13 stycznia

o godzinie 16.00

 

w

 

Klubie XIII Muz

Plac Żołnierza Polskiego 2

 

odbędzie się

 

K O N C E R T

uczniów

 

naszych szkół muzycznych

oraz Zespołu „Nostalgia”

 

 

Z A P R A S Z A M Y