Szczecińskie Towarzystwo Kształcenia Artystycznego Społeczne Szkoły Muzyczne I i II stopnia
http://artmuzyka.pl

28 października 2019 12:28 | Aktualności

2 listopad


2 LISTOPAD – SOBOTA

DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ  DYDAKTYCZNYCH

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ MUZYCZNYCH