Szczecińskie Towarzystwo Kształcenia Artystycznego Społeczne Szkoły Muzyczne I i II stopnia
http://artmuzyka.pl

03 maja 2020 14:01 | Aktualności

Nowe stawki czesnego

Szanowni Państwo

W związku z nowym rozporządzeniem Ministra Edukacji przedłużono zamknięcie szkół do dnia 24 maja, co wiąże się z tym, że nauka będzie odbywać się dalej zdalnie.

Zarząd stowarzyszenia zdecydował o obniżeniu czesnego w miesiącu maju do kwoty

Społeczna Szkoła Muzyczna I st – 280 zł

Społeczna Szkoła Muzyczna II st

Dziękujemy za dotychczasową dobrą współpracę i zrozumienie dla sytuacji w której wszyscy się znaleźliśmy. Życzymy Państwu dużo zdrowia i do zobaczenia na Pocztowej.