Komunikaty

11 września 2018 12:27 | Komunikaty

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

1. Rozpoczęcie roku szkolnego: 3 września 2018 r.

2. Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2018 r.

3. Ferie zimowe:

28 stycznia – 10 lutego 2019 r.
    województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

4. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 21 czerwca 2019 r.

5. Ferie letnie: 22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.

6. Pozostałe decyzje związane z organizacją czasu pracy szkoły podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady szkoły, a w przypadku szkół, kiedy rada szkoły nie została powołana – opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

 

Przeczytano: 149 razy. Wydrukuj|Do góry